Straż pożarna a koronawirus

uwaga materialy zakazne 1 - Straż pożarna a koronawirus

W związku z gwałtownym rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 powodującego ostrą chorobę zakaźną układu oddechowego COVID-19 ogłoszony został stan epidemii. Państwowa Straż Pożarna i Ochotnicze Straże Pożarne nadal wykonują swoje ustawowe zadania, a ponadto czynnie włączają się w walkę z epidemią.

Przede wszystkim ochrona ratownika

Funkcjonariusze PSP i druhowie OSP muszą być przygotowani na bezpośredni kontakt z osobą chorą lub podejrzaną o zachorowanie. Przede wszystkim, na pierwszym miejscu należy postawić ochronę własną ratownika poprzez stosowanie odpowiednich środków ochrony indywidualnej w przypadku każdej interwencji. Bezwzględnie należy stosować:

  • maseczki ochronne FFP2 lub FFP3,
  • gogle, okulary ochronne lub inne osłony twarzy,
  • rękawiczki nitrylowe.

Jest to niezbędne minimum podczas kontaktu z innymi ludźmi w czasie interwencji ratowniczych oraz w czasie wykonywania czynności z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy.

W przypadku, gdy mamy do czynienia z osobą zarażoną lub nie mamy potwierdzenia, że osoba nie jest zarażona stosować należy kombinezony ochronne. Strażacy posiadają na swoim wyposażeniu ubrania lekkie przeciwchemiczne typu TYCHEM, które stanowią ochronę przed zagrożeniami biologicznymi. Są to ubrania ochronne kategorii III spełniające wymogi normy PN-EN 14126. Kombinezony te należy stosować wraz z rękawicami oraz butami chemoodpornymi.  Po kontakcie z osobą mogącą być zarażoną niezwykle istotna jest skuteczna dekontaminacja oraz zdjęcie kombinezonu w odpowiedni sposób unikając zarażenia się.

Niezwykle istotne w czasie epidemii jest zachowanie podstawowych zasad higieny. Oprócz częstego mycia rąk należy stosować odpowiednie płyny do ich dezynfekcji na bazie alkoholu. Również należy dezynfekować sprzęt ratowniczy i wszelkie powierzchnie w jednostkach specjalnie dedykowanymi do tego preparatami na bazie alkoholu.

Strażacy wobec COVID-19

Prowadzone działania profilaktyczne przez straż pożarną związane z wystąpieniem koronawirusa mają charakter wspomagający innych służb i instytucji. Wszelkie działania powinny być realizowane pod nadzorem lub w uzgodnieniu z Państwową Inspekcją Sanitarną MSWiA właściwą dla danego obszaru.

cwiczenia psp polowe izby przyjec 1 300x201 - Straż pożarna a koronawirus

Na bazie mobilnych namiotów udostępnionych przez PSP utworzono ponad 300 przyszpitalnych polowych izb przyjęć przy wyznaczonych przez wojewodów szpitalach. Stanowić one mają usprawnienie funkcjonowania szpitali w przypadku zgłaszania się do nich zwiększonej ilości mieszkańców.

Funkcjonariusze PSP zostali  skierowani do wyznaczonych punktów kontrolnych na przejściach granicznych, gdzie prowadzą działania związane z kontrolą sanitarną. Wykonują oni pomiary temperatury ciała u osób przekraczających granicę i wjeżdżających na teren Rzeczpospolitej Polskiej

Strażacy z wielu Specjalistycznych Grup Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego zaangażowani są w produkcję środków do dezynfekcji rąk oraz powierzchni według wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia. Wyprodukowane środki dostarczane są do komend powiatowych i miejskich, a także innych służb i instytucji. W niektórych przypadkach alkohol etylowy, na bazie którego tworzone są środki dezynfekujące pochodzi z magazynów urzędów celno-skarbowych, do których został skonfiskowany z przestępstw.

Zaangażowanie druhów OSP

Wiele jednostek OSP przy wykorzystaniu swoich pojazdów ratowniczych wykonuje przejazdy po swoim terenie działania ogłaszając dźwiękowe komunikaty dla ludności. Jest to niezwykle ważne działanie w celu informowania społeczności lokalnej o zagrożeniach związanych z koronawirusem i wprowadzonych ograniczeniach.

Ponadto strażacy ochotnicy aktywnie biorą udział w akcji dostarczania żywności i leków, szczególnie osobom objętych kwarantanną, które nie mogą opuszczać swoich miejsc zamieszkania, ale również osobom starszym.

Nowe wyzwanie

Wprowadzony stan epidemii to wyzwanie nie tylko dla straży pożarnej, ale dla wszystkich służb. W związku z ograniczeniem kontaktów pomiędzy ratownikami stopniowo wprowadzany jest w Jednostkach Ratowniczo-Gaśniczych PSP oraz stanowiskach kierowania nowy system pełnienia służb w rozkładzie 24/24 przez cztery zmiany służbowe. Pierwsze dwie zmiany pełnią służby w pierwszym interwale czasowym, a dwie następne w kolejnym. Pozwoli to na zminimalizowanie ryzyka wykluczenia ze służby dużej liczby ratowników mogących potencjalnie mieć kontakt z osobami zakażonymi. Stan ogólny i liczba ratowników pełniących danego dnia służbę nie zmienia się.

Należy zaznaczyć, że wszelkie  działania związane z COVID-19 nie mają wpływu na gotowość operacyjną jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Wszystkie interwencje ratownicze wynikające z realizacji ustawowych zadań obsługiwane są tak jak dotychczas.

Lubię to!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *