Służba

psp straz pozarna 1 - Służba

 

Logo formacji

Państwowa Straż Pożarna (PSP)

zawodowa, umundurowana i wyposażona w specjalistyczny sprzęt formacja, której zadaniem jest walka z pożarami, klęskami żywiołowymi
i innymi miejscowymi zagrożeniami.

Służbę w Państwowej Straży Pożarnej pełnią funkcjonariusze pożarnictwa zwani strażakami

 

(Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej Dz. U. 1991 nr 88 poz. 400 z późn. zm.)

 

Większość społeczeństwa zazwyczaj kojarzy strażaków tylko z działań związanych z gaszeniem pożarów, a w praktyce zakres prowadzonych przez nich czynności podczas podejmowanych interwencji jest o wiele większy. Do ich podstawowych zadań należy:

  • walka z pożarami lub innymi klęskami żywiołowymi,
  • ratownictwo techniczne,
  • ratownictwo chemiczne,
  • ratownictwo ekologiczne,
  • ratownictwo medyczne,
  • współpraca z jednostkami Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Więcej informacji o służbie w Państwowej Straży Pożarnej i o codzienności strażaków na bieżąco będzie się pojawiać w publikowanych wpisach. Zapraszam.