Prewencja społeczna

Prewencja społeczna to dostarczenie wiedzy oraz informacji, zmiana postaw i wzrost świadomości społeczeństwa.

pokaz ogien 1024x688 - Prewencja społeczna

Strażacy realizują te zadania poprzez inicjowanie, prowadzenie i koordynowanie, działań i programów dotyczących ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa, obrony cywilnej i ochrony ludności; edukację na rzecz bezpieczeństwa publicznego oraz prowadzenie działalności popularyzatorskiej i promocyjnej.

Zapraszam do śledzenia strony, gdyż będą tu się pojawiać różne porady dotyczące tematyki bezpieczeństwa