Ćwiczenie obronne

Jednostki samorządu terytorialnego są zobligowanie do podejmowania działań z zakresu zarządzania
kryzysowego, w tym przeprowadzania ćwiczeń. Organizowanie ćwiczeń obronnych z elementami zarządzania kryzysowego we współdziałaniu ze służbami, strażami i jednostkami samorządu terytorialnego przyczynia się do lepszej współpracy tych organów, co jest znaczące w sytuacji realnych działań. 

Prezydenci, burmistrzowie i wójtowie jako kierujący jednostkami samorządu terytorialnego na najniższym szczeblu gminnym realizują zadania z zakresu zapewnienia szeroko pojętego bezpieczeństwa. Odbywa się to w ramach zarządzania kryzysowego, które realizowane jest w czterech fazach: zapobiegania, przygotowania, reagowania oraz odtwarzania. W ramach fazy
przygotowania realizowane są między innymi ćwiczenia i treningi.

Zakres i scenariusz ćwiczenia

Tematem przedstawianych ćwiczeń była organizacja akcji ratowniczo-gaśniczej z elementami ratownictwa chemiczno-ekologicznego na terenie obiektu szczególnie ważnego dla bezpieczeństwa i obronności państwa.  Obiektem ćwiczeń był zakład produkcji wody zaliczony do II kategorii obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów.  Zakład również zakwalifikowany jest do zakładów zwiększonego ryzyka wystąpienia awarii przemysłowej na podstawie Ustawy Prawo ochrony środowiska.

strazacy zadymienie uwaga 1024x688 - Ćwiczenie obronne

W budynku ozonowni , gdzie przeprowadzany jest proces uzdatniania wody pobieranej z ujęć powierzchniowych dochodzi do pożaru. Silne zadymienie odcina drogę ewakuacji sześciorgu pracownikom przebywającym w budynku.  Jednocześnie w wyniku nieostrożności operatora koparki w pobliżu budynku dochodzi do przerwania rurociągu, którym transportowany jest chlor. Następuje wyciek tego medium.

Przebieg działań

W pierwszej fazie działania prowadzili pracownicy zakładu. Wykorzystując środki ochrony indywidualnej w postaci kombinezonów chemoodpornych i masek filtrujących ustawili kurtyny wodne w celu ograniczenia wycieku chloru przed przybyciem zastępów PSP.

strazacy samochód rozwiniecie 300x202 - Ćwiczenie obronne

Jako pierwsze do miejsca zdarzenia dotarły zastępy gaśnicze i autodrabina. Natychmiast przystąpiono do wprowadzenia roty strażaków w aparatach ODO do budynku ozonowni, celem jego dokładnego przeszukania i ewakuacji osób na zewnątrz. Silne zadymienie oraz duża powierzchnia budynku
wraz z wieloma korytarzami utrudniały działania prowadzone wewnątrz.

Niemalże w tym samym czasie na miejsce dotarł pluton chemiczny oraz kolejne zadysponowane siły i środki. Kierujący Działaniem Ratowniczym podzielił teren akcji na trzy odcinki bojowe:

I –  działania gaśnicze i przeszukanie budynku ozonowni,

II –  uszczelnienie wycieku chloru (grupa ratownictwa chemicznego),

III – podawanie prądów wody na budynek za pomocą autodrabin.

Dowódca odcinka bojowego II wyznaczył rotę pomiarową, która na podstawie przeprowadzonych pomiarów określiła strefę zagrożenia oraz ustawiła kurtyny wodne celem ograniczenia rozprzestrzeniania się chmury opar chloru. Następnie rota ratowników  w ciężkich ubraniach gazoszczelnych weszła do strefy zagrożonej, celem uszczelnienia pęknięcia w rurociągu.

ratownictwo chemiczne uszczelnienie rurociag 300x202 - Ćwiczenie obronne

W tym samym czasie, podawano prąd gaśniczy wewnątrz budynku oraz dwa prądy za pomocą autodrabin.  Przeszukanie rozległych pomieszczeń technicznych ozonowni nie należało do łatwych. Duża powierzchnia do przeszukania oraz brak
wymiany informacji pomiędzy rotami pracującymi w środku były największym utrudnieniem. Ostatecznie z budynku ewakuowano wszystkich pracowników i
udzielono im kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Cel ćwiczeń

straz pozarna dowodca kdr 300x202 - Ćwiczenie obronne

Głównym celem ćwiczeń było doskonalenie zasad współdziałania Państwowej Straży Pożarnej z innymi podmiotami ratowniczymi podczas organizowania i prowadzenia akcji ratowniczej a także wypracowanie praktycznych metod postępowania podczas działań prowadzonych na terenie zakładu zwiększonego
ryzyka powstania poważnej awarii przemysłowej. Ponadto sprawdzono obowiązujące procedury wewnątrzzakładowe. Była to również okazja do doskonalenia umiejętności kierowania działaniami ratowniczo-gaśniczymi oraz sprawdzenie
realizacji procedur stanowiska kierowania dotyczące dysponowania sił i środków
do działań oraz zabezpieczenia rejonu operacyjnego.

W ćwiczeniach udział wzięły następujące SiS Państwowej Straży Pożarnej:  3 zastępy gaśnicze
(GBA, GBA i GCBA), dwie drabiny mechaniczne (SD), dwa pojazdy operacyjne (SLOp) oraz pluton chemiczny (GBA, SCRChem, SLRChem, SRt, SLOp).  Wraz ze strażakami PSP ćwiczyły dwa zastępy z
dwóch jednostek  Ochotniczych Straży Pożarnych.

 

Galeria

Lubię to!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *