Ćwiczenie obronne

Jednostki samorządu terytorialnego są zobligowanie do podejmowania działań z zakresu zarządzania kryzysowego, w tym przeprowadzania ćwiczeń. Organizowanie ćwiczeń obronnych z elementami zarządzania kryzysowego we współdziałaniu ze służbami, strażami i jednostkami samorządu terytorialnego przyczynia się do lepszej współpracy tych organów, co jest znaczące w sytuacji realnych działań.

Pożar w owczarni

Złożona ponad 20-sto godzinna akcja, rzesza zawodowych strażaków oraz druhów ochotników, ogromna gama specjalistycznego sprzętu ratowniczego i dramatyczny finał – tak w skrócie można opisać zdarzenie…