Ćwiczenie obronne

Jednostki samorządu terytorialnego są zobligowanie do podejmowania działań z zakresu zarządzania kryzysowego, w tym przeprowadzania ćwiczeń. Organizowanie ćwiczeń obronnych z elementami zarządzania kryzysowego we współdziałaniu ze służbami, strażami i jednostkami samorządu terytorialnego przyczynia się do lepszej współpracy tych organów, co jest znaczące w sytuacji realnych działań.